Søking og avgifter for 2018

Søkeskjema

Akupunktur er en meget gammel behandlingsmetode som oppstod i Kina for ca. 5000 år siden. Den er derfor en av de eldste behandlingsmetoder som er i bruk den dag i dag!

Akupunktur har i de senere år vunnet anerkjennelse også innenfor den vestlige sivilisasjon ettersom flere og flere mennesker innser fordelene ved en mer naturlig og naturbestemt helbredelse.

Søknad om studieplass

Hvis du ønsker å søke om studieplass ved Klassisk Fem-Element Akupunkturskole, fyll ut et søknadskjema og send dette til Rebeyrol Akupunkturklinikk, Akersveien 21, 0177 Oslo. Last ned søknadskjema som pdf-format.

Søknadsfrist

Søknadsfrist 1.august 2018.

Kursavgifter

Skolen krever en innmeldingsavgift på kr. 3 000 sammen med søknaden. Beløpet refunderes dersom du ikke blir tatt opp. Dersom du blir tatt opp ved skolen, blir beløpet kreditert kursavgiften.

Avgiften 1. studieår er kr. 38 000,-

Avgiften 2. studieår er kr. 38 000,-

Avgiften 3. studieår er kr. 40 000,-

Dette beløpet skal betales på forskudd, men under spesielle omstendigheter kan det deles opp i kvartalsvise innbetalinger. Studielån kan eventuelt formidles via bank.

Søknadskjema